Město Krásná Lípa leží cca 6 km jihozápadně od města Rumburk a cca 9 km západně od města Varnsdorf v nadmořské výšce od 426 do 581 m. Je součástí bývalého okresu Děčín, nyní ORP Rumburk v Ústeckém kraji. Obec leží ve Šluknovském výběžku v oblasti mezi CHKO Lužické Hory a NP České Švýcarsko. Na katastrálním území o rozloze 31,40 km2 žije přes 3600 obyvatel. Pod město Krásná Lípa spadají následujících 8 místních části (ve všech místních částech trvale žije jen asi 10% obyvatelstva z celkového počtu):

  • Dlouhý Důl je vesnice. Nachází se asi 3 km na západ od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 20 obyvatel. Dlouhý Důl leží v katastrálních územích Kyjov u Krásné Lípy a Vlčí Hora.
  • Hely je malá vesnice. Nachází se asi 2,5 km na západ od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 10 obyvatel. Část Hely spadá do katastrálního území Krásný Buk.
  • Kamenná Horka je malá vesnice. Nachází se asi 1,5 km na západ od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 20 obyvatel. Kamenná Horka spadá do katastrálního území Krásný Buk.
  • Krásný Buk je vesnice. Nachází se asi 1,5 km severozápadně od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 95 obyvatel. Krásný Buk je také název katastrálního území o rozloze 2,21 km², ve kterém leží části Hely a Kamenná Horka.
  • Kyjov je ves. Nachází se asi 3 km západně od Krásné Lípy. Kyjov je také název katastrálního území o rozloze 8,68 km².
  • Sněžná je malá vesnice. Nachází se asi 2,5 km severozápadně od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 30 obyvatel. Část Sněžná spadá do katastrálního území Vlčí Hora.
  • Vlčí Hora je vesnice. Nachází se asi 4 km severozápadně od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 85 obyvatel. Vlčí Hora je také název katastrálního území o rozloze 9,02 km², ve kterém leží části Dlouhý Důl a Sněžná.
  • Zahrady je malá vesnice. Nachází se asi 3 km severozápadně od Krásné Lípy a trvale zde žije cca 80 obyvatel. Zahrady je také název katastrálního území o rozloze 1,43 km².

Hlavním tokem je řeka Křinice o délce 45 km se svými menšími i většími přítoky. Je pravostranným přítokem Labe v Německém Sasku. Pramení ve Šluknovské pahorkatině 2 km východně od Krásné Lípy v blízkosti obce Studánka v nadmořské výšce 490 m. Dále protéká Krásnou Lípou, kde teče zastavěným územím města od východu k severozápadu a za obcí Kyjov vstupuje do pískovcového území Českého Švýcarska, kde protéká hluboce zaříznutým Kyjovským údolím. Poblíž bývalé osady Zadní Doubice, která správně spadala pod Doubici, se stává řeka hraničním tokem mezi Čechami a Saskem. V tomto úseku byla v roce 1667 vybudována horní vodní nádrž za účelem plavení dřeva, později upravena pro vyhlídkové plavby na pramicích. V Dolní části toku je ještě druhá nádrž. Na toku byla řada jezů, které jsou v současné době rozpadlé. Na Německé straně zůstala historická vodní pila, na které v současné době probíhá rekonstrukce. Současně s opravou pily bude upraven i jez a náhon na toku řeky Křinice. V místech, kde Křinice opouští státní hranici a vtéká na území Německa, stála dříve osada Zadní Jetřichovice správně spadající pod Jetřichovice. Dále řeka protéká Saským Švýcarskem, aby v Sasku mohl vyústit zprava do Labe.

Na katastrálním území města se nachází několik vodních děl, které mají spíše přírodní charakter a jsou tedy možným ohrožením města a jeho částí zvláštní povodní.

Řeka Křinice se svými přítoky a četnými vodními díly tvoří pro město hlavní zdroje ohrožení.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz.