Obec: Rumburk (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Sykáček Jaroslav Starosta města Rumburk Luční 1040/13, Rumburk 408 01
Místopředseda Ing. Alois Kittl místostarosta města Rumburk Pražská 451/14, Rumburk 408 01
Tajemník Ing. Jiří LATISLAV - -
Člen Bc. Radka HRUBEŠOVÁ - -
Člen npor. Petr KOCIÁN, DiS. - -
Člen Miroslav LOTOCKÝ - -
Člen MBA Jiří JELÍNEK, DiS. - -
Člen Ivona VYČÍTALOVÁ - -
Člen Lenka KODEROVÁ - -
Člen Ing. Nikola TURKOVÁ - -
Člen Radka TŮMOVÁ - -
Zapisovatel Bc. Dagmar KOPEČNÁ - -
Zapisovatel Lucie Adámková úřednice odboru civil.a dopr. správního a živnost. úřadu MěÚ Rumburk Na Valech 404/6, 408 01 Rumburk

Stanoviště: TŘÍDA 9. KVĚTNA 1366/48, RUMBURK, 408 01

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...