V obci Hladké Životice se povodně v minulosti vyskytly několikrát. Povodně jsou zde způsobeny povětšinou přívalovými dešti a následným vzednutím hladiny Husího potoka a blízké Odry. Poslední zaznamenané povodně postihly obec v roce 2010 a 2009, kdy se jednalo o rozliv Odry. Husí potok představoval výrazné ohrožení v 90. letech i dříve, avšak po roce 2006 (došlo k prohloubení a úpravě koryta + další činnosti směřující k prevenci povodní na Husím potoce) se snížil ohrožující potenciál tohoto toku.