Obec: Nový Jičín (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda PhDr. Jaroslav Dvořák starosta -
Místopředseda Mgr. Jarmila Absolonová tajemnice MÚ -
Tajemník Ing. Lumír Balaryn referent pro krizové a obranné plánování -
Člen Ing. Eva Bártková vedoucí odboru ŽP -
Člen Ing. Pavlína Burdíková vedoucí provozu Povodí Moravy, s. p., Valašské Meziříčí -
Člen Bc. Tomáš Dohnal Policie ČR -
Člen Bc. Alena Figarová - -
Člen Ing. Josef Havrlant Pracovník Lesy ČR, OST Frýdek-Místek -
Člen plk. Ing. Tomáš Klos ředitel ÚO Nový Jičín, HZS Moravskoslezského kraje -
Člen Miroslav Kocián prac.odboru ŽP -
Člen Ing. Přemysl Kramoliš místostarosta -
Člen Bc. Libor Macíček ved. ODSH -
Člen Ing. Ivo Mílek KHS Ostrava, pracoviště Nový Jičín -
Člen Ing. Jaroslava Petřkovská pracovník odb.ŽP -
Člen Ing. Jarmila Straková ved.OF -
Člen Ing. Jaroslav Šula 3. místostarosta, Město Kopřivnice -
Člen Vladislava Šustková pracovník odb.DSH -
Člen Mgr. Antonín Urban ved.OSV -
Zapisovatel Helena Jalůvková referent OŠKMT -

Stanoviště: PK ORP Nový Jičín: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, 74101

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...