V katastrálním území obce se nacházejí dvě vodní díla, která představují riziko zvláštních povodní. Správcem těchto vodních děl je obec Vranovice-Kelčice. K vodním dílům nejsou vyhotoveny manipulační řády.

Název Obec Druh Kategorie
412010620001 Vranovice-Kelčice Vodní nádrž - mapa
Vranovice Kelčice - rybník Vranovice-Kelčice Vodní nádrž IV. mapa
Vranovice-Kelčice rybník Vranovice-Kelčice Vodní nádrž IV. mapa
Vodní díla v systému POVIS