Obec Vranovice - Kelčice ležící na okraji Hornomoravského úvalu v nadmořské výšce 233 metrů - vznikla v roce 1964 sloučením sousedících obcí Vranovice a Kelčice (které nyní tvoří její dvě části) a leží asi 10 km jižně od města Prostějov. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Prostějov v Olomouckém kraji. Ráz okolní krajiny je převážně rovinatý a nížinný. Obcí v její bezprostřední blízkosti prochází rychlostní komunikace R46 mezi Brnem a Olomoucí. Trvale zde žije kolem 600 obyvatel.

Obcí protéká v celé její délce od západu na východ Kelčický potok pramenící na k. ú. sousední obce Vincencov. Těsně před obcí je levostranným přítokem potoka bezejmenná vodoteč a na východním okraji obce se k toku přidává pravostranný přítok – Dobrochovský potok. Západně od obce ve vzdálenosti asi 1,2 km v přírodní rezervaci Blátka se na toku Kelčického potoka nachází dvě na sebe navazující vodní díla.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.

V obci není stanoveno záplavové území, přesto je obec ohrožena přirozenou i zvláštní povodní.