Kontakty

Osoba nebo organizace Technické vybavení Poznámka
Irena Blažková
dostupné prostředky Případnou nutnou dopravu během povodní organizuje povodňová komise obce Vranovice-Kelčice.
Irena Blažková
- Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.

Objízdné trasy

Název
Křižovatka Kelčice zaplavena - objížďka mapa
Objízdné trasy v systému POVIS

Dopravní omezení

Název Obec Silnice
Zaplavení křižovatky Kelčice Vranovice-Kelčice - mapa
Dopravní omezení v systému POVIS