Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Rudník B Český hydrometeorologický ústav
 • 1. 70 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 150 cm
Rudník - Javornický potok – část Javorník C obec Rudník
 • 1. 110 cm
 • 2. 145 cm
 • 3. 160 cm
Rudník - Luční potok – u Pily C obec Rudník
 • 1. 70 cm
 • 2. 95 cm
 • 3. 120 cm
Rudník - Luční potok – u domu č. p. 493 C obec Rudník
 • 1. 110 cm
 • 2. 140 cm
 • 3. 165 cm
Rudník - Luční potok – před OÚ C obec Rudník
 • 1. 80 cm
 • 2. 140 cm
 • 3. 170 cm
Rudník - tok Čistá – u samoobsluhy C obec Rudník
 • 1. 70 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 150 cm
Rudník - tok Čistá – Arnultovice – u Kaštanu C obec Rudník
 • 1. 70 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 150 cm
Černý Důl - 1 C obec Černý Důl
 • 1. 80 cm
 • 2. 100 cm
 • 3. 120 cm
Černý Důl - 2 C obec Černý Důl
 • 1. 80 cm
 • 2. 100 cm
 • 3. 120 cm
Čistá C obec Černý Důl
 • 1. 60 cm
 • 2. 80 cm
 • 3. 100 cm
Rudník - tok Čistá - u Avonu C obec Rudník
 • 1. 70 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 150 cm
Hlásné profily v systému POVIS