V obci Rudník se z hlediska povodňového ohrožení nachází přinejmenším 6 toků s povodňovým potenciálem a dále zde reálně hrozí svahové splachy i sekundární důsledky povodní jako stržení břehů nebo svahů.

Budeme-li postupovat od západu k východu, tak od obce Hertvíkovice do části Javorník je Luční potok napájen třemi vodotečemi, které pramení na k. ú. Obce Rudník. Tyto vodoteče mají strmý spád a mělká koryta.

Dalším pravostranným přítokem je Javornický potok, jenž se s Lučním stéká u pily v části Javorník v blízkosti hlavní komunikace. Javornický potok je také velmi svižný drobný tok, který však výrazně ovlivňuje situaci na Lučním potoce v zástavbě obce Rudník.

V části Leopoldov se k toku připojují další dva toky – Janovický potok a bezejmenný potok, na kterém se nachází nemalé vodní dílo, které může ovlivňovat situaci dále na toku.

V blízkosti obecního úřadu dochází k soutoku Lučního potoka z východu a Bolkovského potka ze severu resp. severozápadu. Bolkovský potok v místy regulovaném svižném korytě protéká hustou zástavbou v bezprostřední blízkosti komunikace.

Luční potok se pak níže vlévá do toku Čistá, který splavuje rozsáhlé území od obce Černý Důl přes části Čistá a Fořt. Čistá lemuje jižní cíp obecní části Terezín a pod soutokem s Lučním potokem tvoří v širokém korytě velmi ohrožující vodní tok pro lokalitu u zámku v obci Rudník a zejména pro část Arnultovice.

Rychlé odkazy:      Místa omezující odtok      Bleskové povodně      Vodní díla