Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Pavel Steklý Starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/003179/2014 31.10.2014
Povodí Labe, s. p. VHD/14/20163 23.07.2014
Správy národních parků KRNAP 04917/2014 11.09.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Vrchlabí (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jana Beranová referentka oddělení vodního hospodářství 20.02.2015