Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Pavel Steklý - OÚ Rudník - starosta
Místopředseda Jiří Stuchlík - OÚ Rudník - místostarosta
Člen David Čáp - Zástupce velitele JPO III
Člen Lukáš Skalský - OÚ Rudník
Člen Jiří Šedivý - zastupitel
Člen Petr Birtus - -
Člen Michal Hronek - Starosta SDH Arnultovice
Zapisovatel Vladimír Holič - -

Stanoviště: č.p. 51, Rudník, 54372

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS