Obec Rudník se nachází v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji v nadmořské výšce 411 metrů. V obci žije přibližně 2230 obyvatel. Katastrální výměra území je 42,66 km2. Obec se nachází na strategicky velice výhodném místě, na křižovatce mezi městy Vrchlabí, Trutnov a Hostinné. K Rudníku patří několik původně samostatných vsí Arnultovice, Bolkov a Javorník. Dále se Rudník skládá z několika osad a čtvrtí Hladíkova Výšina, Janovice, Lázně, Leopold, místně zvaný Leopoldov a Terezín. Protéká tudy Čistá a kromě mnoha jiných drobných toků např. Luční potok.

Rudník má ve svém katastrálním území několik drobných vodních toků - říčku Čistou a potoky Luční, Javornický, Bolkovský a Janovický. Čistá pramení v Krkonoších pod Liščí horou, její délka je 13 km. V horním úseku je široká 4-6 metrů, v dolním 5-9 metrů. V Hostinném se vlévá do Labe. Luční potok je levostranný přítok Čisté. Pramení v sousední obci Hertvíkovice, Leopoldovem i Rudníkem teče několik kilometrů podél silnice. Délka toku je přibližně 10 km. Pravostrannými přítoky Lučního potoka jsou Javornický potok o délce 4,16 km, Janovický o délce 5,5 km, a Bolkovský potok, který přitéká z Bolkova a je dlouhý 6,5 km.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.