Seznam
Název:
Černý Důl - 2
Kategorie:
C
Identifikátor:
Černý Důl - 2
Provozovatel:
obec Černý Důl
Akt. data na webu provoz.:
http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=143&cs=44602
Vodní tok:
10100278 - Čistá
Obec:
Černý Důl
Popis umístění:
-
Evidenční list:
http://mu-cerny-dul.aron5.tmapserver.cz/dpp/doc_v/C2.pdf
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 80 100 120
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS