Seznam
Název:
Rudník - Luční potok – u Pily
Kategorie:
C
Identifikátor:
C - Rudník 2
Provozovatel:
obec Rudník
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10101116 - Luční p.
Obec:
Rudník
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Rudník 2
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 70 95 120
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS