V obci Jetřichovice se povodně vyskytují zřídka. V nedávné minulosti byla obec třikrát zasažena povodněmi způsobenými převážně přívalovými a dlouhotrvajícími srážkami a následnou nasyceností půdy.

2009 - několika obcemi na severu Čech se prohnala blesková povodeň způsobená přívalovými dešti spojenými se silnými odpoledními bouřkami (40 až 60 mm).

2010 - červnové a srpnové povodně zasáhly zejména Ústecký a Liberecký kraj. Rozsah povodní byl dán hlavně extrémními srážkami na tomto území, následnému nasycení půdy a vylití vody z koryt toků. Došlo k rozvodnění Chřibské Kamenice a zaplavení převážné většiny nemovitostí a objektů v blízkosti toku. Jedním z nejohroženějších objektů byl kemp s koupalištěm u části Všemily. Velká voda dále způsobila poškození mostků, lávek a infrastruktury.