Obec Jetřichovice leží cca 8 km západně od města Chřibská a cca 15 km severně od města Česká Kamenice v nadmořské výšce 234 m. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Děčín v Ústeckém kraji. Obec je situována u jižní hranice Národního parku České Švýcarsko, do kterého spadá i převážná většina jejího katastrálního území. Oblast Jetřichovicka je zahrnuta v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko, okrajově pak CHKO Lužické hory v okolí České Kamenice a Chřibské. Dále je zde velké množství přírodních rezervací a přírodních památek. V obci žije cca 400 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 44,21 km2. Pod obec Jetřichovice spadají místní části Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa.

  • Rynartice je vesnice, část obce Jetřichovice. Nachází se asi 3 km východně od Jetřichovic. Trvale zde žije cca 30 obyvatel. Rynartice je také název katastrálního území o rozloze 7,73 km².
  • Všemily je vesnice, část obce Jetřichovice. Nachází se asi 4 km jižně od Jetřichovic. Trvale zde žije cca 60 obyvatel. Všemily je také název katastrálního území o rozloze 4,87 km².
  • Vysoká Lípa je vesnice, část obce Jetřichovice. Nachází se asi 3 km západně od Jetřichovic. Trvale zde žije cca 90 obyvatel. Vysoká Lípa je také název katastrálního území o rozloze 14,98 km².

Hlavními toky jsou Velká (Jetřichovická) Bělá a Chřibská Kamenice se svými přítoky. Z důvodu zatrubnění Velké (Jetřichovické) Bělé v prakticky celé obci Jetřichovice zde nehrozí velké nebezpečí. Ohroženější je část Všemily od Chřibské Kamenice.

Chřibská Kamenice je pravostranný přítok řeky Kamenice. Délka toku je 21,8 km, plocha povodí měří 62,2 km² a průměrný průtok u ústí 0,92 m3/s. Pramení v Lužických horách v nadmořské výšce 552 m. Odtud teče spádem neregulovaným korytem do vodní nádrže Chřibská. Dále protéká obcí Chřibská, kde je v délce několika kilometrů regulována, a vtéká do údolí podél silnice Dolní Chřibská - Jetřichovice. Těsně pod obcí Chřibská se nachází zbytky asi 500 m dlouhého náhonu do bývalé továrny „Na Potokách". Silně meandrovitý tok dále kopíruje silnici až po vtok do Pavlina údolí. Tím pak obtéká Rynartice a Jetřichovice a vytéká z něho na okraji části Všemily. Zde protéká lučinou ve většinou neregulovaném stavu. Pod částí Všemily se pak vlévá na okraji Ferdinandovy soutěsky do Kamenice v nadmořské výšce cca 217 m.

Tyto vodní toky a jejich přítoky tvoří hlavní ohrožení obce Jetřichovice a jejích částí povodní.

Na katastrálním území obce se nachází jedno vodní dílo, vodní nádrž Pavlínka, a několik dalších menších vodních děl a koupaliště. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářského informačního portálu a Mapy.cz.