Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále se zde mohou řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Kritická místa na území obce Jetřichovice jsou převážně všechny mosty, mostky a lávky na toku Chřibské Kamenice. Některé z nich nejsou kapacitní a může dojít k jejich ucpání, což může mít za následek vybřežení vody z koryta a zaplavení nemovitostí. Proto je při povodni nutná jejich pravidelná kontrola a čištění

Dále se dá za kritické místo považovat zejména v letních měsících kemp na začátku části Všemily. Oblast je položena nízko a blízko koryta toku, navíc se zde nachází koupaliště, jehož zvýšená hladina může přispět na objemu celkového odtoku při povodni.

V obci Jetřichovice je tok Jetřichovická Bělá prakticky v celé části obce zatrubněná, proto jsou zde vyznačena jen následující kritická místa.

(viz Místa omezující odtokové poměry)