Obec: Děčín (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Jatroslav Hrouda Primátor města Děčín -
Místopředseda Ing Jiří Anděl, CSc. 2. náměstek primátora -
Tajemník Mgr. Zdeněk Hanuš Vedoucí odboru životního prostředí -

Stanoviště: MÚ DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175, 405 02 DĚČÍN

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...