Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jaroslav Fišer - -
Marek Kny starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice LCR956/001942/2013 13.09.2013
Povodí Ohře, s. p. 301100-3121/2013 05.08.2013
Správa Národního parku České Švýcarsko SNPCS 03198/2013 09.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Děčín (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Mgr. Zdeněk Hanuš Městský úřad Děčín 30.10.2013