Odbor životního prostředí

Kontakty

Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
Vlasta Hulbachová
Úřednice - sekretariát odboru ŽP
-
Václava Jakubíková
Úřednice - vodoprávní úřad
-
Petr Strnad
Pověřen zastupováním vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a ochrany ŽP
-
Bc. Kateřina Šmucarová
Úřednice - odpadové hospodářství
-
Lenka Taušnerová
Úřednice - vodoprávní úřad, povodňová komise
-