Obec Jetřichovice je ohrožena ze tří zdrojů - Chřibská Kamenice, povrchová voda a extravilánové splachy. Nejvíce je obec ohrožena od Chřibské Kamenice ve Všemilech, na které je stanoveno i záplavové území. Velká Běla v Jetřichovicích je z velké části zatruběna, tudíž zde hrozí pouze povrchová voda.

Chřibská Kamenice se může v důsledku nadměrných či přívalových srážek rozvodnit a ohrozit zejména objekty v přímém sousedství toku. Vzhledem k hornaté povaze okolí je zde pravděpodobný rychlý průběh povodně s rozsáhlejšími následky. Dále je zde pravděpodobná horší předpovídatelnost vývoje počasí a tedy i dalšího postupu povodní.

Extravilánové splachy a povrchová voda - jelikož se obec nachází v hornaté krajině je zde pravděpodobný výskyt extravilánových splachů a splachů ze zpevněných ploch (silnice). Tyto splachy se mohou vyskytovat ve všech částech obce. Rynartice se nacházejí na kopci, kde je možnost poškození infrastruktury stékající vodou, která může způsobit i svahové nátrže. Obec Jetřichovice je ohrožena splachy z lesů a zpevněných ploch (převážně silnic) ze směru od Rynartic a Všemil. Nad částí Všemily se nacházejí rozsáhlé louky a lesy, které také nemusí při zvýšených srážkách stíhat vsakovat vodu a tím může dojít k zaplavení objektů pod nimi.

(viz Bleskové povodně)