Obec Zlatá Olešnice se nachází na Tanvaldsku v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Leží v nadmořské výšce 535 m n m. Ke dni 27. 3. 2009 zde žilo 539 obyvatel. Zlatá Olešnice leží na stranách podél potoka Zlatník. Horní část obce spadá do chráněné oblasti Jizerských hor, nejvyšší je zde kopec Javorník, dosahující nadmořské výšky 826 metrů. Rozloha katastru je 1595 ha a skládá se z částí Lhotka, Návarov, Stanový, Zlatá Olešnice.

Kdysi zlatonosný potok Zlatník, levý přítok Kamenice, pramení v lesích severně od Zlaté Olešnice, pak teče Zlatník jihozápadním směrem hlubokým údolím. Pod Lhotkou, osadou přináležející ke Zlaté Olešnici, přijímá Zlatník zleva Stanovský potok. Úzkým balvanitým korytem prudce stéká Zlatník do Kamenice. Levostranným přítokem Zlatníku je Dračí potok. Katastrálním územím částečně po hranici s obcí Vysoké  nad Jizerou protéká potok Vošmenda. Na severu katastru velmi krátkou část hranice kopíruje potok Rejdický. Nejvýznamnějším jizerskohorským přítokem Jizery je řeka kamenice Kamenice. Její pramen najdeme  pod Sedlem Holubníku západně od Černé hory jako Velký Kamenický potok, odkud stéká do údolí Kamenice, zatopeného v  letech 1976–82 během výstavby Josefodolské přehrady, která je největší přehradou Jizerských hor a zdrojem pitné vody pro Liberec. Dále protéká přes obec Josefův Důl, přes Jiřetín pod Bukovou, po hranici Tanvaldu, Smržovky a centrem Tanvaldu, přes Velké Hamry, Plavy, pod hradem Návarov a pod Spálovem se na hranici Semil (k. ú. Spálov u Semil) a Železného Brodu vlévá do Jizery.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 18