Obec Poniklá se nachází v okrese Semily v Libereckém kraji. V obci žije přibližně 1150 obyvatel. Obec leží 6 km severozápadně od Jilemnice, při silnici do Rokytnice nad Jizerou. Poniklá je jednou z nejstarších obcí západních Krkonoš. Část obce se rozkládá v údolí řeky Jizery, poslední obydlí se nachází v 700 m n. m. Katastrální výměra obce je 13,76 km². K přírodním zajímavostem patří podzemní krasový útvar chodeb Ponikelská  v němž najdeme krápníkovou výzdobu a jezírko velké asi 25 m2. Obec je obklopena ze všech stran kopcovitým terénem. Poniklou tvoří dvě katastrální území: Poniklá a Přívlaka. Název obce vznikl od slova ponikat. Za nižších stavů hladin potoků tyto ponikají do ponorů a to znamená, že se ztrácejí v systému Ponikelských jeskyní.

Poniklou protéká řeka Jizera, která pramení pod Smrkem v Jizerských horách. Jedná se o pravostranný přítok Labe. Délka toku je 164,6 km. Vejpálický potok pramení na katastrálním území Jablonec nad Jizerou, protéká jím, potom teče po katastrálním území Poniklá, kde kopíruje hranici s Jabloncem nad Jizerou. Posléze se vrací zpět na katastrální území Jablonce nad Jizerou a zde se vlévá z levé strany do Jizery. Dalším levostranným přítokem je potok Zabylský. Další, Ponikelský potok zhruba po 150 metrech ústí do umělé vodní nádrže. O kousek dál se potok znovu objevuje na povrchu, protéká celou osídlenou oblastí a z levé strany se vlévá do Jizery. Dolský potok má podobnou charakteristiku, z jeho vody je zásobováno koupaliště, ztrácí se a opět se objevuje a pak se vlévá z levé strany do Jizery. Dalším levostranným přítokem Jizery je Roudnický potok. Kopaninský potok pramení na katastrálním území Roprachtice, poté teče při okraji katastrálního území Přívlaka, protéká obcí a z pravé strany se vlévá do Jizery. Farský potok teče při hranici s katastrálním územím Vysoké nad Jizerou a do Jizery se vlévá z pravé strany.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz. 18