Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Tomáš Hájek Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/000018/2015 04.02.2015
Povodí Labe, s. p. VHD/15/568 09.01.2015
Správa Krkonošského národního parku KRNAP 09177/2014 05.01.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jilemnice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Václav Myslivec Vedoucí odboru životního prostředí 05.01.2015