Obec je ohrožena dvěma toky a to řekou Labe a řekou Kamenice. Povodně od těchto toků jsou rozdílné, nicméně končí stejně a to zaplavením celé obce.

Povodně od Kamenice: (2010)

Typickým příkladem je rok 2010 kdy dochází k velkým protokům obcí, kdy řeka přináší velké množství materiálu s devastačními účinky. Dochází k propadům i v komunikacích a zničení infrastruktury. Při táto povodni je životu nebezpečné se bez zajištění pohybovat v blízkosti proudu vody.

Povodně od Labe: (Typické 2002,2013)

Dochází k zvyšování hladiny Labe a zaplavování jeho okolí. Následně voda zpětně stoupá do obce po toku Kamenice a zaplavuje okolí toku.