Obec Háje nad Jizerou se nachází v okrese Semily, v Libereckém kraji, ORP Semily, na březích řeky Jizery. Obec se člení na 4 základní sídelní jednotky Dolní Sytová, Háje nad Jizerou, Loukov a Rybnice. (Háje na levém břehu, ostatní části obce na pravém.) V současné době je v obci celkem 185 obydlených domů a 149 rekreačních chalup. Žije zde cca 680 obyvatel na katastrálním území, v rozloze 11,34 km2 v nadmořské výšce cca 350 - 609 metrů (396 m.n.m.).

Důležitým Geofaktorům v jeho okolí patří jednak svahové pohyby a sesuvy. Obec je zahrnuta do databáze Rizikového území přívalových srážek v ČR jako územním potencionálem vzniku lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Vzniklé riziko mohou přinášet svahové vrcholy směrující kolem hlavní komunikace. Při nasycení půdy je potencionál velmi vysoký. V digitálním povodňovém plánu bude vytvořena informace o zobrazení stavu vody v povodí a aktuální retencí povodí s predikcí povodňové situace.