Mapa kritických míst rozdělená podle oblastí: Háje nad Jizerou – Dolní Sytová

Oblast 1:

V oblasti nad Dolní Sytovou není sice evidován žádný tok, nicméně jsou zde strouhy, které odvádějí dešťové srážky, z polí a luk a to pomocí uměle vybudované strouhy, která má propustky a teče do Dolní Sytové. V dolní sytové se připojuje na bezejmenný tok, který teče dále do Jizery. Tato voda následně teče propustkem pod komunikací a v blízkosti nemovitostí. Situace je doprovázená bahnotoky.

Oblast 2:

Je to oblast Dolní Sytové a to na třech místech z pohledu ledových jevů.

Oblast u domů č.p. 130,69,94, oblast domů č.p. 104, 100, 54, 51 a oblast domů 36,37