V minulosti docházelo k lokálním rozlivům toku Bystřice, nikdy však nedošlo k zaplavení komunikací nebo výraznému ohrožení zastavěného území. V posledních několika desítkách let jsou častěji pozorovány svahové splachy z lokality SZ od obce (od Kozinského rybníka, ve strouhách i po komunikaci z vrchu Bukvice). Tyto splachy velmi výrazně ohrožují centrální část obce, naposledy v roce 2012 (bylo zaznamenáno přes 80 mm srážek na m2 za hodinu) došlo k přeplnění Prostředního rybníka a zaplavení lokalit níže, včetně železniční trati.