Obec Sadová se nachází v okrese Hradec Králové, kraj Královéhradecký. Ke dni 1. 1. 2014 zde žilo 324 obyvatel. Obec se nachází při severním okraji okresu Hradec Králové v údolí říčky Bystřice po obou stranách silnice E442 a železniční trati Hradec Králové - Jičín. Nadmořská výška je kolem 275 metrů nad mořem. Rozloha katastrálního území obce Sadová činí 2,06 km2.

Obec je známa tím, že byla součástí bojiště, na němž se 3. 7. 1866 odehrála rozhodující bitva pruskorakouské války, o čemž svědčí řada pomníků padlým vojákům obou armád.

Východní částí obce protéká Bystřice a jedná se o levostranný, největší přítok řeky Cidliny v Královéhradeckém kraji. Délka toku činí 62,7 km. Plocha povodí měří 379,2 km². Řeka Bystřice pramení u Vidonic zhruba 10 kilometrů východně od Nové Paky v nadmořské výšce 481,4 m. Na horním a středním toku teče převážně  k jihu až k jihovýchodu. Bystřice do obce přitéká ze sousední obce Sovětice. Poté, co proteče Sadovou, pokračuje do sousední obce Dohalice. V Sadové dále najdeme několik drobných bezejmenných vodotečí.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 18