Obec Levínská Olešnice je nucena se potýkat s povodňovými situacemi velmi často. V posledních letech došlo k výraznému rozlivu toku Oleška mimo běžné koryto v letech 2010 a 2013. V obou případech došlo k rozlivu na komunikace a k sídlům a tedy k ohrožení zdraví a majetku obyvatel obce.

Z proběhlých povodní je patrné, že problematické jsou zejména letní měsíce, kdy udeří přívalové deště a velmi rychle naplní vyschlé koryto. V místech meandrů nebo nedostatečně vysokých břehů tehdy dochází k rozlivům. Vody z jarních tání koryto zpravidla pojme a dochází k rozlivům pouze lokálně.