Obec Levínská Olešnice se nachází v okrese Semily, kraj Liberecký, ORP Jilemnice. Žije zde kolem 360 obyvatel na území o katastrální výměře 10,05 km2, v nadmořské výšce 472 m. Skládá se ze dvou částí a to obce Levínská Olešnice a obce Žďár u Staré Paky.

Žďár nebo též Žďár u Staré Paky je dnes místní část obce Levínská Olešnice v okrese Semily. Je zde zachováno několik objektů typické lidové architektury a také pár domů z 18. století. Ve Žďáru se nachází bývalá obecná škola využívaná dnes jako kulturní dům. Vesnice je obklopena hustými lesy zvanými Panský háj, Roubenka, Hradiště, Stráň a Zádušní les. Žďár leží v kopcovité krajině Podkrkonoší, severně od Nové Paky. Přímo v obci se nachází památný strom - dub letní. Také se zde nachází silný pramen pitné vody, kvůli kterému byla prý obec založena. Dnes je pramen zdrojem pro obecní vodovod a rybník nacházející se v centru obce zvaný Návesníček. Z okolních kopců vesnicí protéká několik potůčků, které se pod Hradištěm stékají do jednoho, a ten je po necelém kilometru pravostranným přítokem Olešky.

Tok Oleška pramení na Jilemnicku u Rovnáčova, místní části obce Studenec a směřuje na jih přes Levínskou Olešnici, za Starou Pakou se stáčí na SZ a pokračuje venkovskou podhorskou krajinou přes obce Bělá, Libštát a Košťálov. V Semilech ústí jako levostranný přítok do Jizery. Samotnou Levínskou Olešnicí protéká Oleška zastavěnou částí podél hlavní komunikace západním směrem.

V horní části toku u obce Levínská Olešnice je na Olešce vybudován 4,2 hektaru velký rybník, na kterém hospodaří MO ČRS Košťálov a který je mimopstruhovým revírem. Pod tímto vodním dílem se vlévá do Olešky ještě potok Nedařížský. Toto vodní dílo je možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. Cz.