Dohalice jsou obec v okrese Hradec Králové, ležící zhruba 13 km severozápadně od Hradce Králové.   K 3. červenci 2006 zde žilo 463 obyvatel. Okolí obce rozkládající se v nadmořské výšce od 249 m n. m. na lukách při potoce západně od Dohaliček, po 284 m n. v. severovýchodně od Horních Dohalic, náleží   do povodí říčky Bystřice, která obcí protéká. Obec se skládá ze dvou částí Dohalice a Horní Dohalice a její celková výměra činí 4,45 km2. Řešené území je z geologického hlediska součástí rozlehlého areálu české křídové pánve a náleží k centrální části pánve.

Obcí protéká Bystřice a jedná se o levostranný, největší přítok řeky Cidliny v Královéhradeckém kraji. Délka toku činí 62,7 km. Plocha povodí měří 379,2 km². Řeka Bystřice pramení u Vidonic zhruba 10 kilometrů východně od Nové Paky v nadmořské výšce 481,4 m. Na horním a středním toku teče převážně    k jihu až k jihovýchodu. V obci Dohalice teče jihozápadním směrem kolem zastavěné části obce. Přibere několik menších vodotečí, pokračuje do sousedních Mžan a pak se stáčí k jihu do obce Mokrovousy. Do říčky Bystřice se v obci z pravé strany vlévá ještě jedna bezejmenná vodoteč, která protne Bystřici a pod názvem Mlýnský potok pokračuje do sousedních Mokrovous, kde se vlévá opět do Bystřice. V obci Dohalice najdeme také množství kanálů odvodňovacích zařízení.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 18