V obci Borovník v minulosti docházelo k přirozeným povodním, které zasahovali až k sídlům – z těchto povodňových událostí jsou dochovány úryvky v obecní kronice. Nejstarší záznamy evidují povodeň z roku 1827, při níž voda z potoka podemlela břehy v zastavěném území a poškodila několik objektů.

Z hlediska ohrožení přirozenými povodněmi je pro obec Borovník existenční situace v sousední obci Rozseč. Po toku Halda výše na území obcí Rozseč a Milešín se nachází asi desítka vodních děl. Naposledy v roce 2006 došlo k povodni, která hrozila přelivem hrází vodních děl (zejména rybníku Cihelna, který bezprostředně ohrožuje obec Borovník).

V posledních letech jsou stále častější a intenzivnější povodně způsobené přívalovými srážkami – bleskové povodně ohrožují několik lokalit ve svažité obci. V posledních letech jsou zdokumentovány přívalové povodně v roce 2006 a 2012.

Fotografie níže ilustrují situace v letech 2006 a 2012, kdy ohrožující svahové splachy proudili po komunikacích a v bezprostřední blízkosti sídel.