Obec Borovník se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, ORP Tišnov, přibližně 7 km severně od Velké Bíteše. Tato malá podhorská obec se 101 obyvateli byla v roce 2004 začleněna do okresu Brno-venkov, v němž je jednou z nejvýše položených vesnic. Rozkládá se Křižanovské vrchovině, v údolí potoka Haldy, v průměrné nadmořské výšce asi 488 m. Katastrální plocha obce je přibližně 272 ha, z toho 70 % je orná půda. Lesů a ploch s travnatým porostem je zde velmi málo. V Borovníku je jediné letiště v tišnovském správním obvodě.

Obec se rozkládá podél potoku Halda a na jeho toku je u severozápadního okraje obce vybudován rybník Strženec. Od severozápadu k jihovýchodu protéká zastavěným územím tok Halda. Obcí ležící toku výše protéká rybníky Jarníky, Borek Cihelna a Strženec. Do rybníku Strženec se přidává ještě pravostranný přítok od Rozseče. Na tomto toku jsou další tři rybníky V Březinách, Baštářův, Nevratlův.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.