Obec Doubice ohrožují povodně letních typů a to nejčastěji povodně bleskové. Jsou charakteristické rychlým nástupem a průběhem povodně samotné s tím, že povodňová situace končí řádově v hodinách.

Obec Doubice je ohrožena dvěma způsoby. Jednak přímo vybřežením Doubického potoka a dále příslušnými extravilánovými splachy, které zásobují Doubický potok s tím, že omezují pohyb občanů a mohou poškodit majetek. Vzhledem k tomu, že na území Doubice se nacházejí dva rybníky Horní a Velký, lze předpokládat i ohrožení zvláštní povodní a to z toho důvodu, že v r. 2010 došlo při povodni k přelití hráze Velkého rybníka, která byla částečně poškozena tímto přelitím. Doposud nebyl zaznamenán problém při jarním tání, kdy by vznikaly právě povodně, které by ohrožovaly obec jako takovou.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok          Bleskové povodně         Historické zkušenosti s povodněmi