Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Petr Hoření Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR956/002884/2014 13.01.2015
Povodí Ohře, s. p. 301100-4470b/2014 04.11.2014
Správa CHKO Lužické hory 1718/LH/14 25.10.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Varnsdorf (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Přemysl Brzák vedoucí odboru životního prostředí 13.02.2015