Novinky

 • Výpadek přenosu dat z čidel

  12.03.2021

  Ve dnech 15.-17.3.2021 dojde k výpadku zobrazování přenosu čidel a bude omezena dostupnost digitálních povodňových plánů. Problémy s webhostingem budou brzy vyřešeny. Omlouváme se za způsobené komplikace.

 • Grafická část

  02.03.2020

  Z důvodu přechodu do nového mapového prostředí nejsou v současnosti k dispozici podkladové mapy v grafické části. Na vyřešení pracujeme a věřím, že během několika dní bude zobrazení mapových podkladů plně dispozici.

 • Obnovení

  18.03.2019

  Systém je opět plně funkční. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za trpělivost.

 • Nedostupnost grafického zobrazení dat z čidel

  15.03.2019

  Z důvodu převodu databází a zdrojů pro přenos dat čidel na nový server není funkční zobrazení výstupů z čidel (grafy). Již v tuto chvíli jsou aktivní a funkční digitální povodňové plány s tím, že funkčnost čidel a tedy i výstražných SMS je zachována v plné míře. Taktéž funguje přenos všech dal z čidel do ústředny a do centrálního počítače na úřadech. Funkčnost varovných a výstražných systémů je tedy zachována. Není plně funkční grafické zobrazení čidel na webu - pro řešení během povodňové situace je zobrazení čidel pouze pomocné a stěžejní je vždy výstraha z čidla a její následné ověření v terénu. Na vyřešení pracujeme a věřím, že během několika dní bude zobrazení k dispozici.

  Děkujeme za pochopení.

 • Nácvik povodňové situace - SEMILY

  01.11.2018

  Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo štábní cvičení povodňové komise města Semily. Cvičení řízené pracovníky společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. ve spolupráci s odborem životního prostředí města Semily se účastnili všichni členové povodňové komise a důraz byl kladen na práci s povodňovým a digitálním povodňovým pláne, koordinaci při řešení operativních úkolů a komunikaci členů PK - zástupců města, profesionálních i dobrovolných hasičů, státní i městské policie, podniku povodí a dalších. Průběh cvičné povodně byl výrazně zhuštěn a několikanásobně urychlen.

 • Dny GIS a Nácvik povodňové situace

  01.12.2015

  Ve dnech 18.– 20.11.2015 se v krajské knihovně Liberec konali DNY GIS na téma Mapy pomáhají při řešení povodní a sucha. Libereckým kraj – resort životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s pracovníky VOP Dolní Bousov pořádal mimo jiné odborné přednášky a semináře, živé ukázky moderních technologií mapování a modelování nebo představení konceptu nového digitálního povodňového plánu Libereckého kraje.

  Více informací ZDE

  -----------------------------------------------------------------------------------

  V souvislosti s nově vybudovaným protipovodňovým systém, který zahrnuje monitorovací systémy toků a srážek a digitální povodňové plány obcí byl dne 21.11.2015 v sedmi obcích mikroregionu Ždánický Les a Politaví proveden nácvik povodňové situace. Cvičení řízené pracovníky společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. ve spolupráci s odborem životního prostředí Slavkov u Brna se účastnili obce Hodějice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Křenovice, Křižanovice, Šaratice a Velešovice. Povodňové komise, sbory dobrovolných hasičů obcí i samotní občané si prošli simulací jednotlivých stupňů povodňové aktivity až po extrémní povodeň, vyzkoušeli si většinu činností uvedených v povodňových plánech včetně nácviku evakuace, nouzového předání informací mezi obcemi nebo i aktivace protipovodňových opatření. Při cvičení byl otestován i nově zbudovaný varovný a vyrozumívací systém obcí.

 • Praha 15: Protipovodňová ochrana

  29.04.2015

  Dne 28.4.2015 proběhla zkušební stavba protipovodňového hrazení společnosti VOP Dolní Bousov v ulici U Břehu v Praze 15 - Hostivaři. Z celkové délky dodávaného mobilního protipovodňového hrazení (527 m) bylo ilustrativně postaveno zhruba 300 metrů.

  V rámci předání kompletního díla souběžně probíhala také odborná instruktáž a nácvik stavby ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu Praha 15, HZS ČR a JSDH Horní Měcholupy.

  Stavba mobilního protipovodňového hrazení Praha 15 - Hostivař

 • Školení povodňových orgánů Libereckého kraje

  02.02.2015

  Dne 29. 1. 2015 provedla Sekce ochrany před povodněmi společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. školení povodňových orgánů Libereckého kraje. Akreditovného školení (organizovaného Odborem Životného prostředí a zemědělství Libereckého kraje) se účastnilo více než 100 pracovníků povodňových orgánů obcí, obcí s rozšířenou působností a dalších zástupců organizací zaměřených na prevenci povodní.

 • PF 2015

  28.12.2014

 • Flood Defence and Prevention Expo

  12.11.2014

  Ve dnech 4. a 5. prosince letošního roku se v Londýně koná 1. ročník veletrhu s názvem "Flood Defence and Prevention Expo" - odborného veletrhu se zaměřením na ochranu před povodněmi a povodňovou prevenci. Místem konání bude Londýnské vástaviště Excel a veletrhu se bude účastnit více než stovka vystovovatelů specificky se zaměřujících na ochranu před povodněmi. V době konání veletrhu souběžně probíhají odborné konference, workshopy a diskuse týkající se problematiky povodní.

  Expozice společnosti VOP Dolní Bousov na stánku č.F820 bude prezentovat komplexní rozsah načí činnosti od procesu plánování a návrhu protiopatření, přes možnosti systémů včasné identifikace vzniku povodní až po přímé nástroje ochrany před povodněmi - mobilní protipovodňové hrazení.