Název:
Kateřinice-tok Trnávka: lávka pro pěší u č. p. 72
Kategorie:
C
Identifikátor:
Katerinice_Trnávka_2
Provozovatel:
Obec Kateřinice
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10213677 - Trnávka
Obec:
Kateřinice
Fotografie profilu:
Popis umístění:
pravý břeh u lávky pro pěší pod hřištěm
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Kateřinice 2
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 100 130 180
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Kateřinice - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
100 cm130 cm180 cm